ELEKTRON XİDMƏTLƏR

Özəl toxumçuluq fəaliyyəti sahəsində şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu; Özəl damazlıq təsərrüfatlarının qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
Baytarlıq nəzarətində olan yüklərin, o cümlədən baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin idxalına icazənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Baytarlıq nəzarətində olan yüklərin, o cümlədən baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin ixracına icazənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
Baytarlıq preparatlarının dövlət qeydiyyatına alınması, dövlət reyestrinin aparılması və qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi üçün müraciətlərin qəbulu Baytarlıq preparatlarının aprobasiyası, ekspertizası, sınaqdan keçirilməsi üçün sənədlərin qəbulu və rəy verilməsi
Heyvan və quşların ölkəyə müvəqqəti daxil olması və ölkədən müvəqqəti çıxması Özəl toxumçuluq fəaliyyəti sahəsində şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
Bitki və bitkiçilik məhsullarının idxalına idxal karantin icazəsinin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Bitki və bitkiçilik məhsullarının ixracına fitosanitar sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
Bitki və bitkiçilik məhsullarının təkrar ixracına təkrar ixracat fitosanitar sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Bitki və bitkiçilik məhsullarının Azərbaycan Respublikasının ərazisində daşınmasına və dövriyyəsinə daxili karantin icazəsinin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövlət sınağının aparılması və qeydiyyata alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin idxalına rəyin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
Lizinq əməliyyatlarının aparılması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yeni alınan, lizinqə verilən və lizinq yolu ilə satılan kənd təsərrüfatı texnikasına güzəştlərin tətbiq edilməsi barədə müraciətlərin qəbulu
Traktorların, həmçinin meşə və kənd təsərrüfatında istifadə edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Traktor sürücüsü vəsiqəsinin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
Kənd təsərrüfatı texnikasının qeydiyyata alınması üçün müraciətlərin və sənədlərin qəbulu Kənd təsərrüfatı texnikasının qeydiyyatdan çıxarılması üçün müraciətlərin və sənədlərin qəbulu
Sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi üçün müraciətlərin və sənədlərin qəbulu Texnikanın və damazlıq heyvanların sifarişi
Müraciət nömrəsinə görə müraciətlərin statusunun yoxlanması