İNZİBATİ REQLAMENTLƏR

Toxumçuluq fəaliyyəti üzrə xidmətlər
Özəl toxumçuluq fəaliyyəti sahəsində şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
Damazlıq təsərrüfatları üzrə xidmələr
Özəl təsərrüfatın damazlıq istiqamətinin təyin edilməsi üçün qeydiyyata götürülməsi
Baytarlıq xidmətləri
Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin, o cümlədən baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin idxalına icazənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin, o cümlədən baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin ixracına icazənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
Baytarlıq preparatlarının dövlət qeydiyyatına alınması, dövlət reyestrinin aparılması və qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi üçün müraciətlərin qəbulu Baytarlıq preparatlarının aprobasiyası, ekspertizası, sınaqdan keçirilməsi üçün sənədlərin qəbulu və rəy verilməsi
Heyvan və quşların ölkəyə müvəqqəti daxil olması və ölkədən müvəqqəti çıxması
Fitosanitar xidmətləri
Bitki və bitkiçilik məhsullarının idxalına idxal karantin icazəsinin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Bitki və bitkiçilik məhsullarının ixracına fitosanitar sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
Bitki və bitkiçilik məhsullarının təkrar ixracına təkrar ixracat fitosanitar sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Ölkə daxilində daşımalar zamanı bitki və bitkiçilik məhsullarına daxili karantin sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövlət sınağının aparılması və qeydiyyata alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin idxalına rəyin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
Lizinq xidmətləri
Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yeni alınan, lizinqə verilən və lizinq yolu ilə satılan kənd təsərrüfatı texnikasına güzəştlərin tətbiq edilməsi barədə müraciətlərin qəbulu Kənd təsərrüfatı texnikalarının lizinq yolu ilə verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə
Dövlət vəsaiti hesabına idxal olunan damazlıq heyvanların lizinq yolu ilə heyvandarlıqla məşğul olan kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına satılması üçün müraciət və sənədlərin qəbulu
Kənd təsərrüfatı texnikası üzrə xidmətlər
Traktor və digər müxaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsinin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Kənd təsərrüfatı texnikasının dövlət qeydiyyatına alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
Kənd təsərrüfatı texnikasının qeydiyyatdan çıxarılması üçün müraciətlərin və sənədlərin qəbulu Traktor və digər müxaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi üçünmüraciətin və sənədlərin qəbulu